Historia

KORFBALL IF

Korfball är en idrott med svensk bakgrund

Idén till korfball föddes i Sverige när den holländske läraren Nico Broekhuysen åkte till Nääs i Västra Götaland. Där fick han lära sig att spela ringboll. Ringboll gick ut på att få poäng genom att skjuta en boll genom en ring som satt på en tre meter hög stolpe. Män och kvinnor spelade tillsammans. Spelplanen var indelad i tre olika zoner och varje spelare var bunden till en zon.

 

Tillbaka i Amsterdam beslöt han sig för att lära sina studenter det här spelet med vissa förändringar. Ringen ersattes av en korg för att man lättare skulle kunna se om det hade blivit mål. Korgen fick det holländska namnet för korg: "korf". Broekhuysen gjorde reglerna lättare så att även barn kunde förstå dem och spela sporten. Korfball hade sett dagens ljus. Grundprincipen kom från den svenska ringbollen, men nu var det en egen sport.

 

+++

 

Korfball idag, 60 länder.

Korfball är internationellt

Korfball finns i mer än 50 länder och spelas i alla världsdelar utom Antarktis. Sporten spelas både inom- och utomhus. Vart fjärde år hålls världsmästerskap.

Korfball var en uppvisningssport vid de olympiska spelen 1920 och 1928. Sedan 2001 har Stockholm en korfballklubb, den enda i Sverige.

 

+++