Skolprojekt

KORFBALL IF

Korfball IF's skolprojekt:

Syftet med vårt första projekt är att få med korfball i svensk idrottsundervisning. Projektet erbjuder lärare/ skolor i Stockholms region möjlighet att prova och undervisa korfball i deras idrottslektioner.

 

Lärare som anmäler sig till vårt projekt får låna material, samt professionell stöd under en månads tid. Efter den här perioden ska läraren ha fått tillräcklig information för att kunna undervisa barn grundprinciperna av korfball. Det finns även möjligheten att köpa material.

 

Korfball IF är naturligtvis alltid tillgängligt för att svara på era frågor. Dessutom kommer vi att organisera två gånger om året en utvecklingsdag där vi går genom teori och praktik. Allt för att öka lärarens korfball kvaliteter och kunskaper.

 

info@korfball.se

 

+++

Korfball projekt - Luuk Wilkeshuis

+++

 

Sponsorer 2016:

 

International Korfball Federation (IKF)

 

Anders & Katarina Lindbergh

 

Sponsorer 2015:

 

International Korfball Federation (IKF)

 

Holidaypark Vargesztes Hungary

 

Stipendium Stockholm universitetet

 

Sollentuna kommun

 

HJ Speelman

 

Y. van Gosliga

 

R. van Gosliga

 

A. Speelman

 

C. Coster

 

A. van Haastrecht

 

G. van Gosliga

 

P. & J. Jongh